ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว 

ผู้สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงาน Deadline submission: 15 ธันวาคม 2560

โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atrasecretariat.com/call-for-papers

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 076 276 835


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next