ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้R Package
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้R Package

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยสารคาม

 ศูนย์บริการทางวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package  ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้อง AccLab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) 

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acc.msu.ac.th/mbs_training/Rpackage/


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next