ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เรื่อง ” เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 ” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 

ลงทะเบียนได้ทาง E-mail:conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 มหราคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 02-580064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.dpu.ac.th/conference


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next