ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์The 7th ICADA 2018 - SSIS
(The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies)
 
. Theme: Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization"
. May 31 - June 2, 2018 @ National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

 
. For general Information, visit our website <www.ICADA2018.nida.ac.th> or contact <nida_gcss@hotmail.com>

 
. For query regarding Abstract / Full-paper submission and the Proceedings, contact <icada4papers@gmail.com>


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next