ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยายปากเปล่า (oral presentation)ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยส่งผลงานได้จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2561 ในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกรรมการผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://research.lru.ac.th/lruconference2018/


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next