ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุน จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุน จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

วันที่ : 07 ธันวาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุน จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) โดยมี Prof. Kuniaki  Yamashita, Director, JSPS Bangkok Office เป็นผู้บรรยายถึงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและแนวทางการสนับสนุนของ JSPS (Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan) นอกจากนี้ JSPS ได้เชิญศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจาก JSPS มาให้คำแนะนำและบอกเล่าถึงประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยกำหนดวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD907) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/QucyZW หรือ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeIO5jrEUTFTbqu1H55PfDqKPfBGEn_VWg89me1SB7Yk4xlg/viewform?usp=sf_link

รายละเอียดกำหนดการที่แนบมานี้ 

ปิดรับรายชื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 9686


เอกสารประกอบข่าว
  > ads
  > program

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next