ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการ "FameLab Thailand" การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > โครงการ "FameLab Thailand" การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

วันที่ : 06 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 – 40 ปีและสามารถเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจภายใน 3 นาที คุณสามารถมีโอกาสได้รับรางวัลมากมาย
เกณฑ์การรับสมัคร
-    อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูผู้ชำนาญการสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
-    นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว – โดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยใหม่
 -   บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ประยุกต์ –เช่น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ
-   นักศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
-   บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล
-   บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ
 - สัญชาติไทย
-  มีอายุระหว่าง 18-40  ปี

ออดิชั่นสด: พูดต่อหน้าคณะกรรมการ ตามกำหนดการด้านล่างนี้ 
กรุงเทพฯ  15 ม.ค. 2560  รอยัล พารากอน ฮอลล์  วันปิดรับสมัครออดิชั่นสด และ roadshow* 6 ม.ค. 2560
ออดิชั่นทางวิดีโอ: ส่งวิดีโอผ่านท่างเว็ปไซด์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

การแข่งขัน FameLab 2017 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://www.britishcouncil.or.th/famelab/enter-competitionเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารต้นเรื่อง
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next