ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หลักสูตร From Innovation to Impact ด่วน! รับสมัครผู้ที่สนใจเพิ่ม (10 – 15 คน)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > หลักสูตร From Innovation to Impact ด่วน! รับสมัครผู้ที่สนใจเพิ่ม (10 – 15 คน)

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : CPE

หลักสูตร From Innovation to Impact
- หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจนำงานวิจัยที่มาต่อยอดไปสู่การประกอบธุรกิจได้จริง
- เรียนรู้หลักการเบื้องต้น ขอบข่ายและวิธีการที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การใช้จริง
- การเรียนรู้ผ่านโครงงานเพื่อความเข้าใจในการระบุปัญหา โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด และแผนการตลาด

This course is intended for faculty, students, post-doctoral scientists, & research staff with an interest in translation of research / innovation from lab to market.

Instructors: Dr.Lerwen Liu (Adjunct Asso. Prof. NUS) & Dr. Tassaneewan Laksanasopin
Time: Thursday, 9:30pm – 3:00pm  (9 March – 27 April)
Location: Biological Engineering Program

This course aims to help researchers in developing a) the mind set of goal oriented R&D towards product and application, b) skills in realizing application R&D. We adopt the experiential learning approach coupled with team work. The outcome of this course for the participants to present an innovative business proposal based on a proof-of-concept idea for developing a product and application and further going to market business model. During the course, participants will learn how to a) analyze a problem, b) identify innovation opportunities through value chain analysis, c) Intellectual property management, d) conduct market research and comparative analysis and e) understand business model through supply chain and stakeholders’ analysis. Participants will also acquire other soft skills including presentation, team work and communication.

If interested, please register by Mar 3, 2017 using the following link: https://goo.gl/forms/cvmp0PxYtn8xppBy1


If you have specific questions, please contact tassaneewan.lak@kmutt.ac.th or 9399.

 เอกสารประกอบข่าว
  > update กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next