ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งปัญหาการใช้งาน WiFi และ Internet อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > แจ้งปัญหาการใช้งาน WiFi และ Internet อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

วันที่ : 07 มีนาคม 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) แจ้งปัญหาการใช้ Internet ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น. นั้น  สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า สาย Fiber Optic ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ถูกตัดขาด โดยตำแหน่งที่ขาดอยู่ในห้องของ รปภ. ของอาคารดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของหน่วยงาน ดังนี้
 -  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 -  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและสำนักคอมพิวเตอร์จะเร่งดำเนินการ
แก้ไขต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next