ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ขอปิดทำการให้บริการขายสินค้าเป็นเวลา 2 วัน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ขอปิดทำการให้บริการขายสินค้าเป็นเวลา 2 วัน

วันที่ : 27 มีนาคม 2560
โดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ขอปิดทำการให้บริการขายสินค้า เป็นเวลา 2 วัน เพื่อทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี 2559 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และจะเปิดให้บริการขายสินค้าตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next