ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์งาน Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : M EGA 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประชาสัมพันธ์งาน Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : M EGA 2017

วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560? หรือ Mobile Enterprise
d-Government Award 2017 : MEGA 2017 จัด โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Mobile Application หรือ Web Application
ที่รองรับการทำงานบน Mobile Browser พร้อมรับโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
เงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

* ประเภทนักศึกษา เปิดรับสมัครทุกระดับชั้น ปิดรับสมัครวันที่ 10 ก .ค. 60 *
ประเภทผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ปิดรับสมัครวันที่ 24 มิ.ย. 60

สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย ! https://mega.ega.or.th

** ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพร้อม แต่เริ่มทันทีที่มีโอกาส ..อย่ารอ **เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next