ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการ Science Research Forum ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > โครงการ Science Research Forum ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
โดย : คุณ กรรณิการ์ โทร.8808

     งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภายในหน่วยงาน เข้าร่วม โครงการ Science Research Forum ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย รวมทั้งกำหนดกรอบ ทิศทาง และแสวงหาโอกาสพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเครือข่ายงานวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถทำงานวิจัยร่วมกันแบบกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย ผลิตงานวิจัยให้เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next