ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนาภาควิชาฯ จึงหยุดทำการในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนาภาควิชาฯ จึงหยุดทำการในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
โดย : งานกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เนื่องด้วยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า”  
ณ ห้องประชุม ณ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560
ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอแจ้งการหยุดทำการภาควิชาฯ ในวันและดังกล่าว ....ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ผู้ที่ต้องการติดต่อ สามารถมาติดต่อได้ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next