ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งปิดทำการของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > แจ้งปิดทำการของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 04 สิงหาคม 2560
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

        เนื่องด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2560-2563) และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
        ทั้งนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอปิดทำการตามวันและเวลาดังกล่าว เมื่อผ่านพ้นจากการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2560-2563) และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 แล้วจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next