ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร้านสหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ร้านสหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ : 16 สิงหาคม 2560
โดย : ร้านสหกรณ์ฯ


ขอเชิญ สมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next