ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560
โดย : มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญท่านเสนอชื่อในการสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อให้แจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกลับมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ panadda.d@dmsc.mail.go.th. ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียดดังแนบ 


เอกสารประกอบข่าว
  > หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next