ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งย้ายที่ทำการ และปิดสำนักงานจำนวน 1 วัน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > แจ้งย้ายที่ทำการ และปิดสำนักงานจำนวน 1 วัน

วันที่ : 14 ธันวาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน ทุกท่าน

ด้วยสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จะดำเนินการย้ายที่ทำการเดิม จากอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ไปประจำการที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 โดยจะทำการย้ายของในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่มารับการติดต่อประสานงานไม่ได้รับความสะดวกในวันดังกล่าว จึงขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าวจำนวน 1 วัน และเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
-----------------------------------------------------
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
โทรศัพท์ 02-4708132
โทรสาร 02-4708133

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next