ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ : 10 มกราคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยทำหน้าที่เป็น พี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่น คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ให้กับคณาจารย์จำนวน 30 ท่าน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์, ดร.กีรติ ตันเสถียร และ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน และทำงานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next