ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว: อาจารย์ มจธ. รับรางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว: อาจารย์ มจธ. รับรางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award

วันที่ : 13 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี --  พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 16 โดยมีนักวิจัยร่วมงาน 1,100 คน และได้มอบรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับ 2 รางวัล คือ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ได้รับ TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences เรื่อง “การปรับสภาพพืชชีวมวลด้วยวิธีการใช้ด่างอย่างง่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน ทางเลือก และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (ฺBiorefinery Industry)” และผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology  เรื่อง “เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”

พร้อมกันนี้  รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

(รางวัล 2017 TRF – OHEC – SCOPUS Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier))

ชุดภาพ อาจารย์ มจธ. รับรางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384515385232869.1073741915.254378491579893&type=3

ชุดภาพ อาจารย์ มจธ. รับรางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054177141353981.1073742322.153237531447951&type=3

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next