ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรมสานสัมพันธ์ FIBO
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > กิจกรรมสานสัมพันธ์ FIBO

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ FIBO เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้องภายในสถาบัน โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อันก่อให้เกิดความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 250 คน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ FIBO จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ โรงยิมฯ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next