ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บ.อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด และอินเตอร์อิ๊งค์ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > บ.อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด และอินเตอร์อิ๊งค์ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณภณ ตรีสุขเกษม ประธานบริษัทอีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัดและ บริษัท อินเตอร์อิ๊งค์ จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 35,000 บาท ให้กับนายนันทภพ ศิริ และนางสาวสุภานัน รุ่งโรจน์อารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับมอบโดย ผศ.ดร.นุชจรินทร์  เหลืองสะอาด  ผู้ดูแลและกำกับภาควิชาฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ พูดคุยและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่ทางบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มาเป็นอย่างดี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next