ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ศ.สมชาย วงศ์วิเศษ บรรยายผลงานวิจัย ณ ประเทศอิหร่าน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ศ.สมชาย วงศ์วิเศษ บรรยายผลงานวิจัย ณ ประเทศอิหร่าน

วันที่ : 13 มีนาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญให้บรรยาย หัวข้อ "Forced convection and boiling of nanofluid" ณ มหาวิทยาลัย Fedowsi University of Mashad และบรรยายหัวข้อ “Single-Phase and Two-Phase Flow Heat Transfer Enhancement" ณ มหาวิทยาลัย Quchan University of Advanced Technology ณ ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next