ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานประกันคุณภาพจัดงาน Q Thank You Party 2016
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > งานประกันคุณภาพจัดงาน Q Thank You Party 2016

วันที่ : 15 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดงาน "ขอบคุณ กับ คุณภาพ ที่ คุณสร้างให้ มจธ." หรือ "Q Thank You
Party 2016" ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ AUN-QA
 2. Trainers หรือนักวิชาการคุณภาพที่ถ่ายทอด Quality Concept ให้แก่บุคลากร
 3. Facilitators ผู้แทนหน่วยงานที่มีความรู้ด้าน Quality tools ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพในหน่วยงาน
 4. ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน EdPEx
 5. ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านคุณภาพ
 6. ผู้บริหารหน่วยงาน
 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจ ความพยายามและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมคุณภาพและการปรับปรุงมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ร้าน The Summer House Project ภายในโครงการ The Jam Factory

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next