ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
“ปั่น ชม ช้อป ชิม” ครั้งที่ 3 ตอน คืนน้ำใสให้คลองบางมด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > “ปั่น ชม ช้อป ชิม” ครั้งที่ 3 ตอน คืนน้ำใสให้คลองบางมด

วันที่ : 16 มีนาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบางมดรวมใจ (น้อมนำศาสตร์พระราชา) ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย “ปั่น ชม ช้อป ชิม” ครั้งที่ 3 ตอน คืนน้ำใสให้คลองบางมด ขึ้น ณ วัดพุทธบูชา เพื่อเป็นการฟื้นฟูคลองบางมดจากน้ำเน่าและส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย ปิยนนทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับ และคุณชยุตพงษ์ เปียสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตทุ่งครุ กล่าวเปิดงาน และร้อยตรีจำเนียร เมืองแสน ตัวแทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวเป็นเกียรติในพิธี โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการรับชมแหล่งเรียนรู้ประจำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางมด ต่อด้วยร่วมกันเก็บขยะและเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียตามเส้นทางปั่นจักรยานเลียบคลองบางมด ปิดท้ายด้วยเรียนรู้ความเป็นมาของส้มบางมดและแวะช้อปชิล ๆ ที่ตลาดคลองบางมด และหลังจากเสร็จกิจกรรมจิตอาสาแล้วยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบางมดรวมใจ (น้อมนำศาสตร์พระราชา) ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุพัตรา ศรีปัจฉิม หัวหน้าข่าวสังคมไทยรัฐทีวี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน อาทิ คุณเสงี่ยม นาคสุทธิ ประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่ 3 บางมด คุณสมจิตร จุลมานะ เจ้าของสวนส้มบางมด ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น และผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปั่นจักรยานชิล ๆ สามารถแวะไปได้ที่เส้นทางปั่นจักรยานริมคลองบางมด และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ใน Facebook : บางมดรวมใจ - น้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next