ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัมพันธ์’59
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > กีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัมพันธ์’59

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวความคิด "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 และ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมีผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้การแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 6 ประเภท (บาสเกตบอล, วอลเล่ย์บอล, เปตอง, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส และตะกร้อ) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงโชว์จาก FIET Ambassador  การแสดงโชว์จากคฑากร การมอบรางวัลประเภทกีฬาต่าง ๆ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากทั้ง 7 ภาควิชาและร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปิดท้ายด้วยการการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากวงประสานสียงของ มจธ. ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และรู้จักการเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักความ มีน้ำใจนักกีฬา ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 600 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next