ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ : 10 เมษายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เมษา ผ้าไทย รวมใจสืบสานประเพณี ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม 3  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยคณะฯ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next