ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการ Job Fair เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการ Job Fair เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 6

วันที่ : 10 เมษายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มจธ. กำหนดจัดงาน “โครงการ Job Fair เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 6” ขึ้น ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3  โดยมี ผศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ผู้ดูแลและกำกับภาควิชาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการหาที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และยังเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในการศึกษาปี 2559 ได้มีโอกาสเลือกทำงานในสายงานที่ตนเรียนมา และพร้อมเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งภายในงานมีบริษัทที่เข้าร่วมหลายบริษัท ดังนี้ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์, บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด, บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด, บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988) จำกัด, บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด,บริษัท ที เอ โอ บางกอกคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด, ษริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด, บริษัท อินเตอร์ โปร พลาสท์ จำกัด, บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮิปโปไลม์ จำกัด ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 50  คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next