ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “กระบวนกร กุหลาบหลวง”ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “กระบวนกร กุหลาบหลวง”ครั้งที่ 4

วันที่ : 18 เมษายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 6 - 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “กระบวนกร กุหลาบหลวง”ครั้งที่ 4 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 45 ท่าน โดยมี ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย, ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ, ดร.กีรติ ตันเสถียร และ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ทำหน้าที่เป็นทีมวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับ ชุมชนกระบวนกร มจธ. เพื่อร่วมกันพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน พัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เสริมสร้างเทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Active Learning สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพคุณภาพ “กุหลาบหลวง”

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next