ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
“รู้จักงานรู้จักตน” สำหรับ น.ศ. ปี 3 ปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > “รู้จักงานรู้จักตน” สำหรับ น.ศ. ปี 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรู้จักงาน รู้จักตน หัวข้อ “เส้นทางอาชีพของบัณฑิตจุลชีววิทยา” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มีอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ช่วงแรกกิจกรรมจะเน้นการละลายพฤติกรรมของวงสนทนาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกัน ในรูปแบบเกมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ ชื่อเกมส์ “จดจำชื่อเพื่อน” ให้ผู้เข้าร่วมนั่งเป็นวงกลมใหญ่ 1 วง และให้แต่ละคนบอกชื่อของตัวเองพร้อมนิยามความเป็นตัวเองแบบสั้นๆ เพื่อให้เพื่อนได้รู้จัก ซึ่งแต่ละคนต้องจดจำชื่อของเพื่อนและเมื่อถึงคิวตัวเองเรียกชื่อเพื่อนก่อนหน้าตั้งแต่คนแรกจนมาถึงตัวเอง ลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้นำกิจกรรมเห็นสมควร จึงยุติการเล่น สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้เกิดการจดจำ ใส่ใจผู้ที่อยู่รอบข้างตัวเราทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัว

นำเข้าสู่ กิจกรรม “เส้นทางอาชีพของบัณฑิตจุลชีววิทยา” ภายใต้กิจกรรม The Face Microbiology มี Mentor เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่า 4 ท่าน แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าร่วมนับเลข 1 , 2 , 3 และ 4 หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มตามเลขที่นับได้ เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และไม่ได้เลือกกลุ่มที่คุ้นเคยด้วยตนเอง กลุ่มที่ 1 คุณฐิติ คล่องแคล่ว ศิษย์เก่าประกอบธุรกิจส่วนตัว กลุ่มที่ 2 คุณศุภเวท ทองประยูร ศิษย์เก่าทำงานภาครัฐ กลุ่มที่ 3 คุณพัทธ์ธีรา ประทุมมาศ ศิษย์เก่าทำงานภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ 4 คุณถกล วิทยาธนรัตนา ศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่ละกลุ่มวนเข้าให้ครบทั้ง 4 Mentor รอบละ 7 นาที เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด และทัศนคติ เมื่อครบแล้วจะกลับไปที่ Mentor หลักของกลุ่ม เพื่อเตรียมการนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากทั้ง 4 Mentor ซึ่งมีการ Vote กลุ่มที่นำเสนอได้ตรงประเด็น รักษาเวลา รวมถึงมีเทคนิคการนำเสนอได้อย่างดี

กิจกรรมสุดท้ายข้าสู่วงสนทนาลักษณะ Knowledge Management : KM ในประเด็นสำคัญๆ ที่รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมกันแบ่งปัน อาทิ ประสบการณ์ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การเลือกสถานที่ฝึกงาน เส้นทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและเทคนิคการปรับตัว ทัศนคติ การใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการตั้งเป้าหมายของชีวิต ซึ่งบรรยากาศมีความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการพูดคุยกันแบบพี่น้อง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next