ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยกับชุมชน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. ร่วมกับโรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จัดโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "การประยุกต์ใช้แผนผังความคิดและโครงงานเพื่อเสริมสร้าง และสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6" ขึ้น ณ คณะทรัพยากรเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยมี ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ดร.กีรติ ตันเสถียรและ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอน โดยใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community พัฒนาการศึกษาในชั้นเรียน สามารถที่จะเรียนรู้ มองเห็น ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ กว่า 30 ท่าน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next