ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
50 ปีครุศาสตร์สร้างคนดี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > 50 ปีครุศาสตร์สร้างคนดี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา” จำนวน 9 เรื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดอยู่ภายใต้โครงการวิสัยทัศน์พัฒนา ซึ่งภาพยนตร์สั้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนกับกิจกรรมเพื่อสังคมในการเผยแพร่ไปสู่ชุมชนพื้นที่จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสุขที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์ รวมถึงได้ข้อคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ ทำให้ระลึกถึงคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นหัวใจหลักของการสร้างภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next