ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลพบผู้อำนวยการฟีโบ้ แนะนำโครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลพบผู้อำนวยการฟีโบ้ แนะนำโครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาและบริหารบุคลากรขององค์กรภายใน มจธ. ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next