ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
4 ปั้น ข่าววิทย์ สื่อสาระวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > 4 ปั้น ข่าววิทย์ สื่อสาระวิทยาศาสตร์

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะวิทยาศาสตร์

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ (Science Communication) สำหรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 30 คน โดยมี ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้าโครงการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  และคุณพรประพันธ์ นัยยุติ ที่ปรึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการ Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อดีตนักข่าวทำเนียบฯ รัฐสภา  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆให้กับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  “ปั้นปลุก” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกันและกัน “ปั้นแต่ง” การแต่งเรื่องราวและถ่ายทอดให้น่าสนใจ “ปั้นเป็นเรื่อง” การปรับข่าวให้เป็นข่าว และ “ปั้นน้ำเป็นตัว” การหยิบงานวิจัยจากแลปสู่โซเชียล หลังจากรับฟังการบรรยาย นักศึกษาทุกคนได้ทดลองการเขียนข่าวจากเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของแต่ละคนอย่างสนุกสนาน โดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำตามหลักการสื่อสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next