ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 2017

วันที่ : 17 มิถุนายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงค์ รหัส 56090501210, นางสาวพรธีรา รัตนรัตน์ รหัส 56090501234, นายวสุ จันทร์โต รหัส 56090501213 และสาขาวิชาจุลชีววิทยา นายอภิสิทธิ์ เหลืองยั่งยืน รหัส 56090501016 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 2017 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 69 ทีม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next