ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มจธ.พร้อมด้วยนายธนาคาร คุ้มภัย ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานในการให้บริการปรึกษาแนะนำแก่บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ณ บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานของบริษัทนำเสนอผลงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีเป้าหมายในการ Re - skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ และพัฒนาทักษะได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นความรู้ STEM Workforce ให้กับแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะระบบความคิด การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next