ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ดร.วิทยา เขาหนองบัว รับโล่เกียรติคุณ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ดร.วิทยา เขาหนองบัว รับโล่เกียรติคุณ

วันที่ : 20 มิถุนายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่เกียรติคุณให้กับ ดร.วิทยา เขาหนองบัว อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0"มอบโดยท่านประธานในพิธี พลอากาศเอกประจิต จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next