ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 07 กรกฎาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ฟังเทศน์ และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย อีกทั้งยังฝึกให้นักศึกษาได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัด และชุมชนบริเวณใกล้เคียงผ่านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมดังกล่าวกว่า 60 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next