ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อาจารย์ มจธ. คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > อาจารย์ มจธ. คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมชมนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล

ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 จากผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่” โดยอาจารย์ได้ทำการศึกษา คิดค้นและพัฒนากระบวนการตัดวัสดุด้วยความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการใช้ลำแสงเลเซอร์ในการตัดเพื่อให้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์แบบเดิมให้สูงขึ้น

นอกจากการแถลงข่าวนี้ ภายในงานได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของนักวิทยาศาสตร์กับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0" โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SCG

พร้อมกันนี้  ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มจธ.  และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มจธ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next