ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY’ 60
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY’ 60

วันที่ : 01 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ (FIET SPIRIT DAY) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงพละศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ  พร้อมรับชมและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละภาควิชาได้มาแสดงสปิริตของภาควิชาผ่านกิจกรรมประชุมเชียร์สร้างสรรค์และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนสวนธนบุรีรมย์ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-21 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรักต่อสถาบัน มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวด FIET Ambassador Boy & Girl Project 7 ที่ผ่านเข้ารอบ 14 คนสุดท้าย โดยน้อง ๆ ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงต่าง ๆ ขณะดำเนินกิจกรรม ซึ่งน้อง ๆ ทั้ง 14 คน ก็ได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next