ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มจธ. จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มจธ. จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 25560 ทางภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้จัดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง  โดยเชิญผู้ปกครองของนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งภายในงานมีคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มากล่าวบรรยาย ตามลำดับดับนี้ ผศ.ดร.นุชจรินทร์  เหลืองสะอาด ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายแนะนำภาควิชาฯ เป็นลำดับแรก  ลำดับที่ 2 บรรยายแนะนำหลักสูตร โดย    ผศ.ดร.กฤติกา  ตันประเสริฐ  ลำดับที่ 3 บรรยายแนวทางการประกอบอาชีพ  โดย รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์  ลำดับที่ 4 บรรยายการเรียนการสอน โดยอาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล ลำดับที่ 5 บรรยายเรื่องกิจกรรมในมหาวิทยาลัย อาจารย์ศุภลักษณ์  เอื้อสิยาพันธุ์ ลำดับที่ 6 บรรยายเรื่องการทุนการศึกษา ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์  จั่นทอง  ลำดับที่ 7 บรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการแก้ไขปัญหา โดย ผศ.ดร.พิชิต  ขจรเดชะ และ ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา และลำดับสุดท้ายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของทางภาควิชาฯ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next