ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาฟีโบ้ ทีม FRAB#2 คว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาฟีโบ้ ทีม FRAB#2 คว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามทีม FRAB#2 นำโดย ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายนริศ อัศวเลิศศักดิ์ นายกิตติ ผ่องอักษร และนายไชยพร บุญญาเสถียร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน SMD Disassembly Machine รับมอบโล่และเงินรางวัล 2,000.00 CNY ในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ “The 4th Delta Advanced Automation Contest” จัดโดย Delta Electronics ในธีม “Seeking Smart Manufacturing Talents” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ Delta Electronics (Jiang Su), Co., Ltd. ประเทศจีน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next