ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผลงานนักศึกษาฟีโบ้ คว้าเงินทุนสนับสนุน Startup
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ผลงานนักศึกษาฟีโบ้ คว้าเงินทุนสนับสนุน Startup

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

ทีม om4you โดยนายณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง (FIBO) ดร.บุณฑริกา เกษมสันติธรรม (FIBO) ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ และ ดร.พุฑฒิพงศ์ มหาสุคนธ์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) รับมอบเงินทุนสนับสนุนสำหรับ Startup โครงการ Non-invasive BAS embedded Automated Fault Detection and Diagnosis จำนวนเงิน 200,000 บาท จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม DELTA – Angel Fund for Startup เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

โครงการมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม DELTA – Angel Fund for Startup จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของไอเดีย หรือเจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสามารถต่อยอดแนวคิดป็นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีกลุ่มสตาร์ทอัพนำเสนอผลงานกว่า 254 ทีม และมีผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน Angel Fund ในวงเงิน 500,000 บาท ภายใต้โจทย์ Thailand 4.0 จำนวน 2 ทีม และภายใต้โจทย์ Energy Management จำนวน 2 ทีม ซึ่งใน 1 ใน 2 คือ ทีม om4you ผู้พัฒนาแนวคิดผลงาน ระบบเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ Building Automation System (BAS) เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next