ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมรับฟังแผนการประกวดแผนสื่อสารการตลาดใน โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมรับฟังแผนการประกวดแผนสื่อสารการตลาดใน โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda”

วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. ทีมงานและผู้จัดโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda” ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง CB 30907  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ โดย รศ.ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการและสารสนเทศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศของคณะฯ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทีมงานจากบริษัทฯ  การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถกับการทำ Event  Marketing การทำกิจกรรมจริง ณ สถานที่จริง และกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจำเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดวางแผนการตลาด   เชิงกิจกรรมภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘All New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ และ 'Zoomer-X The Unblocker, Inspiperation ไป(ป์) ให้มันส์...นอกกรอบ' ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรของทางบริษัทฯ มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงพร้อมตอบข้อซักถามให้กับนักศึกษา ถือได้ว่ากิจกรรมนี้ ได้จุดประกายความคิด ทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับน้องๆ อีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next