ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
English Clinic
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > English Clinic

วันที่ : 31 สิงหาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้เปิดโครงการ English Clinic มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr. Timothy Lacock เป็นผู้อำนวยการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ทุกหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนความคิดกับชาวต่างชาติ และเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next