ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการมุทิตาเกษียณเกษมสุข ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการมุทิตาเกษียณเกษมสุข ประจำปี 2560

วันที่ : 12 กันยายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการมุทิตาเกษียณเกษมสุข ประจำปี 2560  โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องเรียน CB 30204 อาคารเรียนรวม 3 ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.โสพล มีเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และคุณกิ่งแก้ว  ผลตระกูล บุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี ภายในกิจกรรมมีการรับชมวิดิทัศน์ ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุ การแสดงจากบุคลากรและนักศึกษา การมอบพวงมาลัย และมอบของที่ระลึกจากภาควิชาฯ ให้แก่ผู้เกษียณ  พร้อมกล่าวอวยพรและขอบคุณ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ และระลึกถึงบุคลากรที่จะเกษียณอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next