ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT งาน Digital Thailand Big Bang 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT งาน Digital Thailand Big Bang 2017

วันที่ : 22 กันยายน 2560
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT ในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017 ระดับอุดมศึกษา จากผลงานโดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช นับเป็นก้าวสำคัญการผลักดันนวัตกรรมนักศึกษาสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดยนายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และนายชินวัตร ชินนาพันธ์ โดยมี ดร.อรพดี จูฉิม เป็นที่ปรึกษา สามารถกำจัดศัตรูพืชรบกวนซึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนมะพร้าวได้ตรงจุด อีกทั้งแม่นยำ ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีของเกษตรกร
ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/cshBrwwkLwA

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next