ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 : (EDUCA 2017)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 : (EDUCA 2017)

วันที่ : 20 ตุลาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 : (EDUCA 2017 : The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development)  ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายในงานมีกิจกรรมปาถกฐาพิเศษจากหลายประเทศชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านการขับเคลื่อนทางการศึกษา เช่น ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ที่คอยช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ สินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนสำหรับรายวิชา กระดานอัจฉริยะ ห้องเรียนต้นแบบ เป็นต้น อีกทั้งนับเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ครูสามารถเลือกเข้าร่วมแต่ละหัวข้อได้อย่างอิสระ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที สร้างความสนใจแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next