ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกผู้นำเชียร์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 2 (FIET CHEERLEADER #2)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกผู้นำเชียร์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 2 (FIET CHEERLEADER #2)

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้นำเชียร์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 2 (FIET CHEERLEADER #2) ขึ้น ณ ห้องเรียน 30204 อาคารเรียนรวม 3 ซึ่งกิจกรรมมีการจัดขึ้น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน โดยในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 นั้นมีการ Workshop ผู้เข้าสมัครโดยผู้นำเชียร์รุ่นพี่ของคณะฯ และจากมหาวิทยาลัยฯ และในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นการคัดลือกหาผู้นำเชียร์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ  และเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการแข่งขันผู้นำเชียร์ในกีฬาสี่เทียนเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งยังเป็นการฝึกความอดทน การมีระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา ช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่โดดเด่นและสง่างามได้อีกด้วย ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้นำเชียร์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next