ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
“SuperHero and Say No to Drug” สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > “SuperHero and Say No to Drug” สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2017

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2017 “ตอน SuperHero and Say No to Drug” โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สุรา อบายมุขต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะได้หาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยในวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2560 มีการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดของนักศึกษาทั้ง 7 ภาควิชาของคณะฯ บริเวณชั้นลอยอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี และชั้น 1 อาคารเรียนรวม 3 มีการประกวดป้ายคัดเอ้าท์เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านอบายมุข และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  มีการแสดงจากทูตกิจกรรมคณะฯ (FIET Ambassdor Project 7) มีการประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ซุ้มกิจกรรมจากนักศึกษาทั้ง 7 ภาควิชา รับชมวงดนตรีธรรมรักษาแบรน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินวง Playground ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าเจ้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. ทั้งนี้มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมมากกว่า 700 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next