ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร "กระบวนกร กุหลาบหลวง" ระยะที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร "กระบวนกร กุหลาบหลวง" ระยะที่ 2

วันที่ : 25 ธันวาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์ และ ดร.ประภัสสร  วงษ์ดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร "กระบวนกร กุหลาบหลวง" ระยะที่ 2 ณ หอประชุมอาคาร 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้กับคณะครู จำนวน 85 ท่าน  ซึ่งการจัดกิจกรรมในในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างร่วมกันระหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับชุมชนกระบวนกร มจธ. เพื่อร่วมกันพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน พัฒนาทักษะเพื่อนการเรียนรู้ เสริมสร้างเทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Active Learning ซึ่งจะเป็นการสร้างการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ิจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของ "กุหลาบหลวง" อีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next